• Μια πλήρης επιστροφή της προπληρωμένης κράτησης θα γίνει, αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ενοικίαση του χρόνου pick-up σας.
  • Εάν η ακύρωση γίνει μεταξύ 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ενοικίαση του χρόνου παραλαβής ή μόλις περάσει ο χρόνος παραλαβής, θα χρεωθείτε με το 100% της κατάθεσής σας.

Οι πιστώσεις θα εφαρμοστεί με την ίδια κάρτα, με την οποία έχετε προπληρώσει, περίπου εντός επτά εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που επιστρέψετε το όχημα νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία επιστροφής, δεν θα πρέπει να επιστραφεί οποιοδήποτε τμήμα της πληρωμής.